VELKOMMEN TIL KNARVIK INDUSTRI OG MILJØ AS.

 

Knarvik Industri og Miljø AS (KIM AS) er ei vekstbedrift i Lindås kommune. Me har 30 VTA plassar og utfører eit mangfall av tenester. Me har og ein rikhaldig produksjon av varer av ulike slag som me produserer sjølv. 

Kontakt oss gjerene dersom du har behov for tenester eller ynskjer å kjøpe produkt frå oss!

Følg oss og på facebook facebook logos PNG19761 640x640 "Knarvik industri og miljø" og "Gjenbruksbutikken, Knarvik Industri og Miljø AS" 

 

Mange besøkjer Gjenbruksbutikken og finn det dei treng der - Besøk også KIM butikken når du er i Knarvik. Det har kronprinsesessa gjort - Kom du og!

  1   IMG 7955 640x418

 Me tilbyr blant anna fylgjande tenester:

 • Hald Knarvik rein - Tilbod til bedrifter og burettslag mm. 
 • Vaktmeistertenester - Klipping av plenar . rydding av busker og kratt
 • Transporttenester - "Flyttebil" m/ mannskap.
 • Tømming av hus etter dødsbo.
 • Treng du ein varebil og eit par dugande arbeidsfolk - Ring oss!
 • Sikkerhetsmakulering av papir, permer, cder, telefoner, pcer, etc.
 • Grafiske tenester
 • Monteringsarbeid

Me har blant anna følgjande produkt/ varer:

 • Utleige av selskapslokale - plass til ca 50 personar.
 • Kafe som er open for alle mellom kl 10.00 - 13.30. Rimelege prisar!
 • Lunch/ overtidsmat - Må bestillast dagen før!
 • Tova produkt i ull. Vevde og strikka produkt.
 • Me kan brodera på tekst eller logo etter eige ynskje på alle tova produkt og tekstilar
 • Ved i 60 l sekk: Bjørk og blandingsved. Du kan hente sjølv, eller me kjøyrer veden heim til deg! (Kjøretillegg)
 • Trykk og kopiering, hefter, bøker, plakater, storformat etc. Digitale utskrifter.
 • Konvoluttering og frankering ved masseutsending av brev/ post/ reklame mm
 • Krabbeteiner som fiskar, og i skikkeleg tre. 

Me har butikkutsal:

 • Gjenbruksbutikken med "ALT" av varer
 • KIM butikken med mange flotte varer - Mette Marits favorittbutikk?