Tilrettelagte arbeidsplassar i Alver

Kontakt oss

Me har stort fokus på miljø og gjenbruk

Ei vekstbedrift som skaper arbeidplasser til mennesker som treng tilrettelagt arbeid

Arbeid til alle

Alt frå trykkeritenester til gjenbruksbutikk

Knarvik Industri og Miljø er ei vekstbedrift i Lindås kommune. (Alver kommune frå 01.01.2020). Me har 30 VTA-plassar og utfører eit mangfald av tenester. Me har og ein rikhaldig produksjon av varer av ulike slag. Kontakt oss gjerne dersom du har behov for tenester, eller ynskjer å kjøpe produkt frå oss!

Tenester

Verdig arbeid for alle

Me ynskjer å gje menneske med behov for tilrettelegging eit verdig arbeid og ein kvardag med meining. Vår tanke er at alle som har ynskje om å vere i arbeid, skal få arbeid. Vår bedrift består av dyktige, blide og hyggelige medarbeidarar, med ei stor glede for jobben sin.

Vil du bli ein del av oss? Me vil gjerne høre frå deg!

VTA plass