Tilrettelagte arbeidsplassar i Alver

Me har stort fokus på miljø og gjenbruk

Ei vekstbedrift som skaper arbeidplasser til mennesker som treng tilrettelagt arbeid

Gjennom fellesskap pg tryggleik skaper me vekst

Stotheit - Lojalitet - Likeverd 

Alt frå grafiske tenester til gjenbruksbutikk

Knarvik Industri og Miljø er ei vekstbedrift i Alver kommune. Me har mellom anna 30 VTA-plassar og utfører eit mangfald av tenester. Me har og ein rikhaldig produksjon av varer av ulike slag. Kontakt oss gjerne dersom du har behov for våre tenester, eller ynskjer å kjøpe produkt frå oss!

Arbeid for alle

Me tilbyr menneske med behov for tilrettelegging arbeid med meining. Vår tanke er at alle som har ynskje om å vere i arbeid, skal få arbeid. Vår bedrift består av dyktige, blide og hyggelige medarbeidarar, med ei stor glede for jobben sin.

Vil du bli ein del av oss? Då vil me gjerne høyre frå deg!