Gjenbruksbutikken

Knarvik Industri Og Miljø AS

Kven er me?

Gjenbruksbutikken Knarvik Industri Og Miljø AS er Nordhordlands største gjenbruksbutikk

Kva gjer me?

Rydding i gamle arkiv, sensitive papir, GDPR ? Me ordnar med makulering i sikra lokale, med kvalifisert personell. Me kan anten hente materialet etter avtale, eller du kan levere direkte hjå oss. For kundar kan me tilby utlån av låste behaldarar som me hentar/byttar ved behov. Me makulerer papir, permar, CD-ar, telefonar, PC-ar, etc.

Kva har me?

Både bedriftar, lag, organisasjonar og private m.m. kan nytta våre tenester innan sikkerhetsmakulering.

Kva er våre verdiar?

Umiddelbart etter me har motteke ditt materiale, startar med me å makulera. Papiret vert så sendt vidare til gjenvinning og vert så nytt papir eller papp. 

Har du noko du vil levera til oss?

Ta kontakt med oss via skjema under, så tek me kontakt med deg og avtalar pris m.m.

 

Telefon til butikken er 56978855

Ingen fil valgt