Tørr og god ved

Produserer KIM veden sjølv?

Me produserer ved heile året for å passa på at du som kunde skal få god tørr ved når du treng det. Me har både bjørk og blanding/furu. Det er om lag 6 – 8 personar som har sitt arbeid her hjå oss med å produsere ved.

Kvar kjem veden frå?

Me kjøper aller helst tømmer frå bønder i Nordhordland, men og fjellbjørk frå Hallingdal. Elles får me tømmer frå NGIR, og  frå lokale entreprenørar som ryddar skog frå utbyggingsfelt. Alle som har trevirke kan kontakte oss dersom dei har tømmer å gje eller selje til oss.

Kva krav har KIM til tørr ved?

Hovudkravet er at det skal vera under 20% fukt i veden for at den skal kunne leggjast for sal. Brennverdi ved 20% fukt er nesten lik for vår to hovudtreslag, men furu treng litt meir trekk for å brenne godt enn furu.

Bjørk 2570 kWt/ fm3.

Furuved 2260 kWt/ fm3

 

For mer informasjon om norsk vedstandard, trykk HER

Korleis bestilla ved?

Du bestiller enkelt via kontaktskjema under. De kan og ringe 56978850 eller 48891114. Me transporterer veden til din bustadsadresse i Nordhordland og i Bergensområde. Mot eit mindre tillegg pr sekk kan me og bære veden inn i bod/ garasje og liknande.

ved@k-im.no

 

Vedprisar 2023/24

Me opplever framleis stor etterspurnad frå kundar som ynskjer å stå på ei bestillingsliste for ved. Me har allereie starta sesongen 2023/24, og tek i mot bestillingar fortløpande. Me har sikra oss god tilgang på tømmer så langt, slik at me skal kunne ha bra tilgang på lokal eigenprodusert ved. Slik sesongen no ser ut, vil det likevel bli mangle på lokalprodusert ved også denne vinteren. Prisen på importert ved fra baltikum har halde seg svært høg gjennom sommaren, og er forventa å stige når sesongen nærmar seg. Me kan difor ikkje garantere prisane utove i sesongen.

 

Prisen for ved er no (sjå gjeldande prisoversikt) pr sekk med 40 l tørr bjørkeved. Me vil ringe alle våre kundar seinast dagen før levering. Då vil ein få nøyaktig pris pr sekk ut frå gjeldande pris. Send melding til ved@k-im.no

 

Me ynskjer at bestilling av ved skjer på mail; ved@k-im.no 

 

Prisar på vedtenesta

  • Bjørkeved 40L 110,-

  • Blandingsved 60L Kr 90.-

  • Opptenningsved 50,-

  • Ukurant 60L kapp og endestykker 70,-

  • Ukurant 60L Klosseved 60,-

  • Levering Varierer på avstand og bom

  • Bæring ved lenger enn 10m 10,- pr.sekk