Tørr og god ved

Produserer de veden sjølv?

Me produserar ved heile året for å passa på at du som kunde skal få god tørr ved når du treng det.

Kvar kjem veden frå?

Me får tømmer frå blant anna bønder i Nordhordland og fjellbjørk frå Hallingdal. Ellers har me nokre gongar i samband med BKK og NGIR, ein del tømmer som kjem frå rydding langs veg og skogar.

Kva krav har de til tørr ved?

Hovudkravet er at det skal vera under 20% fuktighet i veden for at den skal kunne leggjast for sal. 

Me strevar oss for å nå enno tørrare ved enn da, for å sikra deg som kunde den beste og tørraste veden.

Korleis bestilla ved?

Ta kontakt med oss via skjema under, eller ring/send mail direkte.

Telefon: 5697 8853 / 488 91 114

E-post: ved@k-im.no

Prisar på vedtenesta

  • Bjørkeved 40L 65,-

  • Blandingsved 60L 70,-

  • Opptenningsved 45,-

  • Ukurant 60L (diverse ulike størrelsar) 50,-

  • Leveringskostnad Varierer på avstand og bom

  • Bæring ved lenger enn 10m 10,- pr.sekk