Tørr og god ved

Produserer KIM veden sjølv?

Me produserer ved heile året for å passa på at du som kunde skal få god tørr ved når du treng det. Me har både bjørk og blanding/furu. Det er om lag 6 – 8 personar som har sitt arbeid her hjå oss med å produsere ved.

Kvar kjem veden frå?

Me kjøper aller helst tømmer frå bønder i Nordhordland, men og fjellbjørk frå Hallingdal. Elles får me tømmer frå NGIR, og  frå lokale entreprenørar som ryddar skog frå utbyggingsfelt. Alle som har trevirke kan kontakte oss dersom dei har tømmer å gje eller selje til oss.

Kva krav har KIM til tørr ved?

Hovudkravet er at det skal vera under 20% fukt i veden for at den skal kunne leggjast for sal. Brennverdi ved 20% fukt er nesten lik for vår to hovudtreslag, men furu treng litt meir trekk for å brenne godt enn furu.

Bjørk 2570 kWt/ fm3.

Furuved 2260 kWt/ fm3

 

For mer informasjon om norsk vedstandard, trykk HER

Korleis bestilla ved?

Du bestiller enkelt via kontaktskjema under. De kan og ringe 56978850 eller 48891114. Me transporterer veden til din bustadsadresse i Nordhordland og i Bergensområde. Mot eit mindre tillegg pr sekk kan me og bære veden inn i bod/ garasje og liknande.

ved@k-im.no

 

Oppdatert prisliste for ved 2024 

Vi oppdaterer vår prisliste i frå 15.03.24, sjå prisliste under.

 

- Bjørk 40 L  kr 99,-

- Blanding 40 L kr 79,-

- Ukurant 60 L kr 69,- (denne kan innehalde både klosseved, kapp og endestykker). 

- Tennved 40 L kr 50,-

- Fraktprisar frå kr 300,- 

- Bæring av ved kr 20,- pr. sekk. Dersom bæringa viser seg å vere særs krevjande, vil vi vurdere høgare pris på bæring. Kunden vil verte informert om dette ved levering, men fortel oss gjerne om forholda når du bestiller. 

 

Vi vil ringe alle våre kundar seinast dagen før levering. Du kan også hente veden sjølv, men vi ønskjer då å vite kva dag og tidspunkt du hentar den.

 

Vi ynskjer at alle bestillingar av ved, både levering og henting, skjer anten via kontaktskjema nedst på denne sida eller på mail; ved@k-im.no

 

Send melding til ved@k-im.no eller ring 48891114 for meir informasjon.  

 

Prisar på vedtenesta 2024

  • Bjørkeved 40L Kr 99,-

  • Blandingsved 40L (tidlegare 60 L) Kr 79.-

  • Opptenningsved Kr 50,-

  • Ukurant 60L klosseved, kapp og endestykker Kr 69,-

  • Frakt Frå kr 300,-

  • Bæring ved lenger enn 10m Kr 20,- pr.sekk (tidlegare kr 10,- pr. sekk) I enkelte tilfelle vil vi vurdere høgare pris pr. sekk.