Grafisk

Trykkeri og profilering

Kva gjer me?

Me tilbyr alt innan trykkeri og profileringstenester. 

Me tek på oss små og store oppdrag. Me har ein stor maskinpark som kan hjelpa deg som kunde med dine behov. Me har også gode samarbeidspartnarar som gjer at me kan tilby alt innen trykkeri og profilering.

Kven kan nytta våre tenester

Både bedrifter, lag, organisasjonar og private m.m. kan nytta våre tenester innan det grafiske.

Kva har KIM av maskiner?

Me har ein god fordeling av ulike trykkeri og profileringsmaskiner. Me har mellom anna

  • Ein stor Xerox digitaltrykkmaskin
  • Ein detaljbroderingsmaskin for brodering av logoar m.m. 
  • Ein laser/graveringsmaskin for høgpresisjonsgravering med laser i fleire ulike materiale som stål, treverk, plast, laminat m.m.
  • Varmepresse for montering av logoar på tekstiler

For meir informasjon

Ta kontakt med oss på telefon, e-post eller via skjema under, så tek me kontakt med deg.

Tlf: 56 97 88 50 - E-post: grafisk@k-im.no

Kontaktskjema: